Under opgradering til at bruge Google Maps v.3, fejl kan forekomme indtil opgraderingen er gennemført


Folio : 331 - Østersøen, oversejlingskort
Baltic Sea, Northern Sheet and Gulf of Finland
1995/2003, 1:750000, H&S 1996:0235*, centrer
Østersjön Norra Delen
1981/2000, 1:500000, H&S 1996:0238*, centrer
Østersjön Södra Delen
1935/2000, 1:550000, H&S 1996:0239*, centrer
Østersøen Sydlige del
1965/1969, 1:540000, H&S 1996:0163, centrer
Baltic Sea, sheet c, Baltic States
1862/1862, 1:745800, H&S 1915:2546, centrer
Baltic Sea, sheet b, Bornholm - Gotland
1862/1862, 1:745800, H&S 1915:2544, centrer
Østersøen Nordlige Del
1853/1853, 1:772000, H&S 1915:2542, centrer
Østersøen Mellemste Del
1852/1852, 1:772000, H&S 1915:2541, centrer
Kaart over den nordlige Deel af Østersøen og Aalands Havet
1838/1850, 1:1360000, H&S 1915:2538, centrer
Baltic Sea, sheet b, Bornholm - Hangø
1927/1929, 1:693710, H&S 1915:2733, centrer
Østersøen Nordlige Del
1916/1919, 1:540000, H&S 1973:0034, centrer
Østersøen Nordlige Del
1869/1869, 1:441000, H&S 1954:0869, centrer
Østersøen Mellemste Del
1869/1880, 1:487400, H&S 1954:0870, centrer
Die Ostsee
1894/1904, 1:600000, H&S 1976:0087, centrer
Østersøen Nordlige Del
1916/1920, 1:540000, H&S 1996:0303, centrer
Baltic Sea, Southern Part
1917/1919, 1:386000, H&S 1996:0318, centrer
Østersøen Sydlige del
1981/1982, 1:540000, H&S 1996:0416, centrer
Østersøen Nordlige del
1981/1981, 1:540000, H&S 1996:0417, centrer
Ostsee
1964/1978, 1:1250000, H&S 1996:0447, centrer
Carte de la Mer Baltique Contenant les Bancs, Isles et Costes, comprises en...
1693/1693, -, H&S 1952:0618, centrer
Wäxande Grad-Charta öfwer Øster-Siøn Ifrån Sk...
1695/1974, -, H&S 1975:0056, centrer
Några Små Pass-Charter som uti Större bestick innehå...
1695/1974, -, H&S 1975:0056, centrer
Special Passkaerten van het Vaerwaeter naar Lybeck en Wismar, Item de Droog...
1695/1974, -, H&S 1975:0056, centrer
General Passcharta Øfwer Øster-Siøøn och Skager...
1695/1974, -, H&S 1975:0056, centrer
A Chart of the East Sea
1785/1785, 1:1764000, H&S 1950:2423, centrer
Norden - Anonymt katalansk søkort
1350/1908, -, H&S 1950:2557a, centrer
Anonymt kort over den indre Østersø
1575/1908, -, H&S 1950:2557a, centrer
Baltic Sea Index chart for use with NEMEDRI
1956/1956, 1:3000000, H&S 1965:0156, centrer
Baltic Sea Index chart for use with NEMEDRI
1951/1951, 1:3000000, H&S 1993:0602, centrer
Baltic Sea Index chart for use with NEMEDRI
1951/1951, 1:3000000, H&S 1993:0602, centrer
Atlas over Østersøen - RUSSISK TEKST. Dublet af H&S 0050:1411
1757/1757, -, H&S 1950:1138, centrer
Østersøen fra Skagen til Ålandsøerne og Finske Bugt
1757/1757, 1:2315000, H&S 1950:1138, centrer
Østersøen, planer for Karlskrona, Øresund, Stockholm, Rügen - Usedom
1757/1757, -, H&S 1950:1138, centrer
Østersøen, planer for Sandhammeren, Karlskrona og to andre svenske områder
1734/1757, -, H&S 1950:1138, centrer
Atlas over Østersøen - RUSSISK TEKST. Dublet af H&S 0050:1138
1757/1757, -, H&S 1950:1411, centrer
Østersøen fra Skagen til Ålandsøerne og Finske Bugt
1757/1757, 1:2315000, H&S 1950:1411, centrer
Østersøen, planer for Karlskrona, Øresund, Stockholm, Rügen - Usedom
1757/1757, -, H&S 1950:1411, centrer
Østersøen, planer for Sandhammeren, Karlskrona og 2 andre svenske områder
1734/1757, -, H&S 1950:1411, centrer
Østersøen Øresund til Ålandsøerne - uden titel
1809/1809, 1:975000, H&S 1955:0083, centrer
Atlas der Eisverhältnisse im deutschen und benachbarten Ost- und Nordseegebiet.
1942/1942, 1:2500000, H&S 2006:0098, centrer
Pascaart Vande Oost-Zee...
1650/1650, 1:1765000, H&S 1953:0004, centrer
Mine- og Rutekort over Østersøen
1921/1921, 1:2900000, H&S 1950:1693, centrer
Østersøen
1961/1961, -, H&S 1963:0396, centrer
Pascaart Vande Oos-Zee Vertoonende insich alle gelegentheden van de Custen...
1680/1680, -, H&S 1939:0028, centrer
A General Draught of the Baltick. Laid down from the Observations of the Br...
1723/1723, -, H&S 1962:0118, centrer
Pas-Caart van de Oost Zee, Verthoonende Alle de ghelegentheyt tusschen ...
1683/1683, -, H&S 1950:1419, centrer
Sundet og Bælterne med Østersøen til Øland
1840/1840, -, H&S 1951:1858, centrer
Paskaart van de Oost Zee Verthoonende Al de Gelegentheyt tusschen Rostok, en Wyborg
1700/1736, -, H&S 1950:1409, centrer
Paskaart Voor een Gedeelte van de Oost Zee Beginnende van Valsterbon tot Sc...
1700/1736, -, H&S 1950:1409, centrer
Paskaart Voor een Gedeelte van de Oost Zee Beginnende van Sernevisse, tot a...
1700/1736, -, H&S 1950:1409, centrer
Groote Pas-Caart van de Oost-Zee. Gedrukt met Privil. voor Hans Bentse tot Coppenhage. Anno 1700.
1700/1700, 1:775000, H&S 1915:2345, centrer
Generale Pas-Kaart van de Oost-Zee Streckende van de Kust van Jutlandt - Te...
1675/1675, -, H&S 1915:2351, centrer
Østersøen Sydlige del
1916/1953, 1:540000, H&S 1996:0682, centrer
Østersøen Nordlige del
1916/1953, 1:540000, H&S 1996:0683, centrer
Østersøen Nordlige del
1981/1988, 1:540000, H&S 1996:0684, centrer
Baltic Sea
2004/2003, 1:1500000, HS7073, centrer
Baltic Sea Southern Sheet
2004/1999, 1:750000, HS7652, centrer