Under opgradering til at bruge Google Maps v.3, fejl kan forekomme indtil opgraderingen er gennemført


Folio : 328 - Jylland og Slesvig Holsten, landkort
Kort over Haureballegaards Stiernholms Aakier og Skanderborg samt Stykker a...
1787/1826, 1:132000, H&S 1950:1410, centrer
Kort over Dronningborg og Kaløøe Amter samt Stykker af Aalbor...
1789/1826, 1:132000, H&S 1950:1410, centrer
Kort over en Deel af Aalborghuus og Seglstrup Amter samt af Vendsyssel
1791/1826, 1:132000, H&S 1950:1410, centrer
Kort over Aastrup og Børglum Amter
1793/1826, 1:132000, H&S 1950:1410, centrer
Kort over Ørum Amt samt Stykker af Aalborghuus og Vestervig Amter og Vendsyssel
1795/1826, 1:132000, H&S 1950:1410, centrer
Kort over Skivehuus, Bøvling og Lundenæs Amter samt Stykker af tilstødende Amter
1800/1826, 1:132000, H&S 1950:1410, centrer
Kort over Lundenæs Amt samt Stykker af Bøvling, Koldinghuus, R...
1803/1826, 1:132000, H&S 1950:1410, centrer
Kort over en Deel af Koldinghuus og Riberhuus Amter udi Jylland samt af Had...
1804/1826, 1:132000, H&S 1950:1410, centrer
Kort over Jylland construeret af Thomas Bugge
1820/1826, 1:363000, H&S 1950:1410, centrer
Totius Iutiæ generalis Accurata delineatio.
1647/1681, 1:664000, H&S 1955:0127, centrer
Kort over den sydlige Deel af Hertugdømmet Schleswig samt Øen...
1825/1825, 1:123000, H&S 1915:2898, centrer
Kort over Tønder og Lugumcloster Amter, samt Deele af Haderslebhuus ...
1805/1825, 1:123000, H&S 1915:2899, centrer
Nørrejylland Pl.4.
1843/1843, 1:160000, H&S 1915:1620D, centrer
Nørrejylland Pl.5.
1844/1844, 1:160000, H&S 1915:1620E, centrer
Nørrejylland Pl.6.
1846/1846, 1:160000, H&S 1915:1620F, centrer
Nørrejylland Pl.7.
1845/1845, 1:160000, H&S 1915:1620G, centrer
Frederiksstad
1862/1862, 1:4000, H&S 1915:3020, centrer
Nordjylland
1865/1865, 1:400000, H&S 1915:1602D, centrer
Kort over Aastrup og Børglum Amter under det Kongl. Videnskabernes S...
1793/1795, 1:123500, H&S 1915:2391, centrer
Kort over en Deel af Aalborghus og Seiglstrup Amter samt af Vendsyssel unde...
1791/1793, 1:123500, H&S 1915:2392, centrer
Kort over Ørum Amt samt Stykker af Aalborghuus og Vestervig Amter og...
1795/1797, 1:123500, H&S 1915:2393A, centrer
Kort over Ørum Amt samt Stykker af Aalborghuus og Vestervig Amter og...
1795/1797, 1:123500, H&S 1915:2393B, centrer
Kort over Skivehuus, Bøvling og Lundenæs Amter samt Stykker af...
1800/1800, 1:123500, H&S 1915:2394A, centrer
Kort over Skivehuus, Bøvling og Lundenæs Amter samt Stykker af...
1800/1800, 1:123500, H&S 1915:2394B, centrer
Kort over Dronningborg og Kaløe Amter samt Stykker af Aalborghuus, H...
1789/1790, 1:123500, H&S 1915:2395, centrer
Kort over Haureballelegaarda, Stiernholms, Aakier og Skanderborg og Kolding...
1787/1789, 1:123500, H&S 1915:2396, centrer
Kort over den en Deel af Aalborghuus og Seiglstrup Amter samt af Vendsyssel...
1791/1791, 1:123500, H&S 1915:2896, centrer
Ducatus Slesvicensis in omnes ejusdem Generales et Particulares Præfe...
1714/1714, 1:314000, H&S 1949:2131, centrer
Kort over Jylland construeret af Thomas Bugge ...
1820/1956, 1:363000, H&S 1958:0254, centrer
Sønderjylland eller Hertugdømmet Slesvig. Udført efter...
1836/1956, 1:240000, H&S 1958:0256, centrer
Kort over Haureballegaards Stiernholms Aakier og Skanderborg samt Stykker a...
1787/1956, 1:123000, H&S 1958:0233, centrer
Kort over Dronningborg og Kaløøe Amter samt Stykker af Aalbor...
1789/1956, 1:123000, H&S 1958:0234, centrer
Kort over en Deel af Aalborghuus og Seglstrup Amter samt af Vendsyssel
1791/1956, 1:123000, H&S 1958:0235, centrer
Kort over Aastrup og Børglum Amter
1793/1956, 1:123000, H&S 1958:0236, centrer
Kort over Ørum Amt samt Stykker af Aalborghuus og Vestervig Amter og Vendsyssel
1795/1956, 1:123000, H&S 1958:0237, centrer
Kort over Skivehuus, Bøvling og Lundenæs Amter samt Stykker af tilstødende Amter
1800/1956, 1:123000, H&S 1958:0238, centrer
Kort over Lundenæs Amt samt Stykker af Bøvling, Koldinghuus, R...
1803/1956, 1:123000, H&S 1958:0239, centrer
Kort over en Deel af Koldinghuus og Riberhuus Amter udi Jylland samt af Had...
1804/1956, 1:123000, H&S 1958:0240, centrer
Kort over Tønder og Lugumcloster Amter, samt Deele af Haderslebhuus ...
1805/1956, 1:123000, H&S 1958:0241, centrer
Kort over den Sydlige Deel af Hertugdømmet Schleswig samt Øen...
1825/1956, 1:123000, H&S 1958:0242, centrer
Croquis af kysten og den østlige Deel af Byen Sønderho, paa F...
1868/1868, 1:600, H&S 1915:1150, centrer
Oversigtskaart til Krigsoperationerne i Sydslevig i Aaret 1850 med Angivels...
1850/1850, 1:120000, H&S 1915:3346, centrer
Oversigtskaart til Krigsoperationerne i Nørrejylland i Aarene 1848-50.
1850/1850, 1:475000, H&S 1915:3347, centrer
Isted. Felttoget 1850. Plan I
1850/1850, 1:30000, H&S 1915:3348, centrer
Slesvig. Felttoget 1848. Plan III
1848/1850, 1:20000, H&S 1915:3349, centrer
Frederikstad. Felttoget 1850 29de September til 4de October. Plan IV
1850/1850, 1:8000, H&S 1915:3350, centrer
Regiæ Celsitudini Principis Hæredeitarii Friderici Amici Regis ...
1766/1781, 1:360000, H&S 1960:0101, centrer
Slesvig
1826/1826, 1:240000, H&S 1960:0102, centrer
Kaart ... over Slesvigs Fastland og Als. Efter Krigsministerens Befaling re...
1854/1854, 1:120000, H&S 1960:0103, centrer
Kaart ... over Slesvigs Fastland og Als. Efter Krigsministerens Befaling re...
1854/1854, 1:120000, H&S 1960:0104, centrer
Kaart ... over Slesvigs Fastland og Als. Efter Krigsministerens Befaling re...
1854/1854, 1:120000, H&S 1960:0105, centrer
Kaart ... over Slesvigs Fastland og Als. Efter Krigsministerens Befaling re...
1854/1854, 1:120000, H&S 1960:0106, centrer
Kaart ... over Slesvigs Fastland og Als. Efter Krigsministerens Befaling re...
1854/1854, 1:120000, H&S 1960:0107, centrer
Kaart ... over Slesvigs Fastland og Als. Efter Krigsministerens Befaling re...
1854/1854, 1:120000, H&S 1960:0108, centrer
Holstein und Lauenburg, Blatt 5
1860/1863, 1:120000, H&S 1960:0109, centrer
Holstein und Lauenburg, Blatt 6
1860/1863, 1:120000, H&S 1960:0110, centrer
Holstein und Lauenburg, Blatt 7
1860/1863, 1:120000, H&S 1960:0111, centrer
Holstein und Lauenburg, Blatt 8
1860/1863, 1:120000, H&S 1960:0112, centrer
Nørrejylland Pl. 1.
1841/1841, 1:160000, H&S 1915:1620A, centrer
Nørrejylland Pl. 2.
1841/1841, 1:160000, H&S 1915:1620B, centrer
Nørrejylland Pl. 3.
1842/1842, 1:160000, H&S 1915:1620C, centrer
Nørrejylland Pl. 8.
1847/1847, 1:160000, H&S 1915:1620H, centrer
Nørrejylland Pl. 9.
1848/1848, 1:160000, H&S 1915:1620I, centrer
Kort over Als, udført og udgivet af Oberstløjtnant J. H. Mansa ...
1851/1851, 1:160000, H&S 1915:1620L, centrer
Plan af Aalborg 1847.
1847/1847, 1:5000, H&S 1915:3344, centrer
Oversigtskaart over Limfjorden og Veiene i dens Omegn recognosceret af Topo...
1860/1860, 1:400000, H&S 1941:0122, centrer
Grund-Tegning over Fredericia
1768/1768, 1:5000, H&S 1942:0179, centrer
Horsens Skizze efter Kort fra 1767
1767/1945, -, H&S 1945:0099, centrer
Horsens Skizze efter Kort fra 1661
1661/1945, -, H&S 1945:0100, centrer
Horsens Skizze efter Kort fra 1858
1858/1945, -, H&S 1945:0101, centrer
Cimbricae Chersonesi nunc Ivtae descriptio, auctore Marco Iordano.
1595/1595, -, H&S 1949:1475, centrer
Aalborg
1768/1768, 1:5000, H&S 1950:1789, centrer
Grundtriss der Fehstung Tonninge. Anno 1651.
1651/1660, 1:3350, H&S 1938:0060, centrer
Kaart over Hertugdømmet Slesvig til Oversigt af Krigsskuepladsen 1848-50.
1850/1855, 1:840000, H&S 1949:1471, centrer
Tønning 1862
1862/1862, 1:3800, H&S 1949:2182, centrer
Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg. Forlagt af P. G. Phil...
1850/1850, 1:775000, H&S 1970:0195, centrer
Havn ved Skagen
1907/1907, 1:8000, H&S 1915:3568A, centrer
Havn ved Skagen
1907/1907, 1:8000, H&S 1915:3568B, centrer
Aalborg Harbour
1900/1900, 1:15000, H&S 1915:1505B, centrer
Århus Havn
1950/1950, 1:15000, H&S 1951:3467, centrer
Plan af Aalborg 1847.
1847/1847, 1:5000, H&S 1950:1788, centrer
Situationskort over Aalborg Kjøbstad 1885. Udarbejdet og tegnet af Stabssergent Krag.
1885/1885, 1:5100, H&S 1950:1787, centrer
Grundtegning af Staden Flensborg
1779/1779, -, H&S 1964:0257, centrer
Karte vom Herzogthum Holstein den Gebiethen der Reichs: Staedte Hamburg und...
1801/1806, 1:265000, H&S 1996:0606, centrer
Kort over Als
1851/1851, 1:80000, H&S 1951:1846, centrer
Schleswig im Jahre 1823. Gezeichnet und aufgenommen von Johannes von Schr&o...
1823/1823, -, H&S 1951:1904, centrer
Topographiske Kaart over en Deel af Skjern-Aaens Vanddistrikt, udarbejdede ...
1848/1848, 1:20000, H&S 1950:1412, centrer
En Part af Arnborg og Brande Sogne. Hammerum og Nørvang Herreder, Ri...
1847/1848, 1:20000, H&S 1950:1412, centrer
Skarild Sogn - A. Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt Udarbejdet og udg...
1847/1848, 1:20000, H&S 1950:1412, centrer
Skarild Sogn - B
1847/1848, 1:20000, H&S 1950:1412, centrer
Felding Sogn. Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt. Udarbejdet og udgivet af Generalstaben 1847.
1847/1848, 1:20000, H&S 1950:1412, centrer
Assing Sogn. Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt. Udarbejdet og udgivet af Generalstaben 1847.
1847/1848, 1:20000, H&S 1950:1412, centrer
Nørre Vium Sogn. Bolling Herred, Ringkjøbing Amt. Udarbejdet ...
1847/1848, 1:20000, H&S 1950:1412, centrer
Borris Sogn - A. Bolling Herred, Ringkjøbing Amt. Udarbejdet og udgi...
1847/1848, 1:20000, H&S 1950:1412, centrer
Borris Sogn - B. Bolling Herred, Ringkjøbing Amt. Udarbejdet og udgi...
1847/1848, 1:20000, H&S 1950:1412, centrer
Hoven Sogns Nørland. Nørre Herred, Ringkjøbing Amt. + ...
1848/1848, 1:20000, H&S 1950:1412, centrer
Plan af Aalborg 1853.
1853/1853, 1:5800, H&S 1948:0571, centrer
Colding Schloss vnd Stat - Ex musæo illustris et Generosi Dnj. D. Hen...
1580/1580, -, H&S 1949:0104, centrer
Generalstabens topografiske Kort - Løgstør
1881/1930, 1:40000, H&S 1996:0603, centrer
Crempa + Reinholdsbvrga - Crempa Holsatiae opp. Ioannis Ranzovii Eqvitis avrati indvstria mvnitiss.
1600/1600, -, H&S 1949:0105, centrer