Under opgradering til at bruge Google Maps v.3, fejl kan forekomme indtil opgraderingen er gennemført


Folio : 324 - København, landkort
Plan de la Ville et du Port Kiobenhavn ou Copenhague.
1778/1809, 1:10000, H&S 1955:0083, centrer
Den Kongelige Residentz Stad Kiöbenhafn i Grundtegning ao. MDCCLXIV
1764/1980, -, H&S 1996:0506, centrer
Kjøbenhavn Frederiksberg.
1894/1894, 1:12500, H&S 1915:2243, centrer
Kjøbenhavn tegnet og lithograferet af F. Christiani. C. A. Topp´s Forlag.
1884/1884, 1:10000, H&S 1915:2248, centrer
Kaart over Kjøbenhavn.
1872/1872, 1:10000, H&S 1915:2249, centrer
Kort over Kjøbenhavns Forstæder og nærmeste Omegn 1860.
1860/1860, 1:10000, H&S 1915:2250, centrer
København med Forstæder udarbejdet af F. Gredsted 1878.
1878/1878, 1:10000, H&S 1915:2251, centrer
Kort over den foreslaaede Befæstning om Kjøbenhavn. Udgivet af...
1862/1862, 1:80000, H&S 1915:2252, centrer
Kjøbenhavn og Frederiksberg.
1898/1898, 1:12800, H&S 1915:2253, centrer
Politikens Kort over København 1912.
1912/1912, 1:18800, H&S 1915:2259, centrer
Kjøbenhavn Frederiksberg.
1892/1892, 1:12500, H&S 1915:2260, centrer
Kjøbenhavn Frederiksberg.
1894/1894, 1:12500, H&S 1915:2261, centrer
Militairt Veikaart over Kjøbenhavns Omegn Efter Hans Majestæt ...
1828/1828, 1:60000, H&S 1915:2262, centrer
Situationsplan over Den Nordre Del af Kjøbenhavns Havn udført...
1888/1888, 1:5000, H&S 1915:2263, centrer
Kjøbenhavns Omegn i VI Blade. Udgivet af Generalstaben 1880. Østre Blad IV.
1880/1880, 1:20000, H&S 1915:2277, centrer
Kjøbenhavn.
1902/1902, 1:40000, H&S 1915:2290, centrer
(Forslag til) Bebyggelsesplan for Kjøbenhavns Fæstningsterrain...
1869/1869, 1:6000, H&S 1950:3175, centrer
Kjøbenhavn og Omegn udgivet af J. Hoffensberg
1860/1860, 1:14000, H&S 1961:0106, centrer
Plans af de Tolv Qvarteerer, hvorudi den Kongelige Residentzstad Kiöbe...
1757/1940, 1:7500, H&S 1996:0515, centrer
Christianshavns Qvarteer I Den Kongelige Residentz Stadt Kiöbenhavn Ef...
1757/1940, 1:1650, H&S 1996:0515A, centrer
Frimands Qvarteer I Den Kongelige Residentz Stadt Kiöbenhavn Efter Kon...
1757/1940, 1:1650, H&S 1996:0515B, centrer
Kiøbmager Qvarteer I Den Kongelige Residentz Stadt Kiöbenhavn E...
1757/1940, 1:1650, H&S 1996:0515C, centrer
Klædeboe Qvarteer I Den Kongelige Residentz Stadt Kiöbenhavn Eft...
1757/1940, 1:1650, H&S 1996:0515D, centrer
Nørre Qvarteer I Den Kongelige Residentz Stadt Kiöbenhavn Efter...
1757/1940, 1:1650, H&S 1996:0515E, centrer
Rosenborg Qvarteer I Den Kongelige Residentz Stadt Kiöbenhavn Efter Ko...
1757/1940, 1:1650, H&S 1996:0515F, centrer
St. Anne Wester Qvarteer I Den Kongelige Residentz Stadt Kiöbenhavn Ef...
1757/1940, 1:1650, H&S 1996:0515G, centrer
St. Annæ Öster Qvarteer I Den Kongelige Residentz Stadt Kiö...
1757/1940, 1:1650, H&S 1996:0515H, centrer
Snarens Qvarteer I Den Kongelige Residentz Stadt Kiöbenhavn Efter Kong...
1757/1940, 1:1650, H&S 1996:0515I, centrer
Strand Qvarteer I Den Kongelige Residentz Stadt Kiöbenhavn Efter Konge...
1757/1940, 1:1650, H&S 1996:0515J, centrer
Wester Qvarteer I Den Kongelige Residentz Stadt Kiöbenhavn Efter Konge...
1757/1940, 1:1650, H&S 1996:0515K, centrer
Öster Qvarteer I Den Kongelige Residentz Stadt Kiöbenhavn Efter K...
1757/1940, 1:1650, H&S 1996:0515L, centrer
Kaart over det oprindelige Terrain ved Kjøbenhavn Pl. I
1000/1880, 1:20000, H&S 1915:0289A, centrer
Kjøbenhavn i det sextende Aarhundrede Pl. II
1550/1880, 1:8000, H&S 1915:0289B, centrer
Kjøbenhavn 1708 Pl. III
1708/1880, 1:20000, H&S 1915:0289C, centrer
Grundtegning af Hafnia Aar 1300 efter Pontoppidan
1300/1900, -, H&S 1915:0291A, centrer
Grundtegning af Hafnia Aar 1520 efter Pontoppidan
1520/1900, -, H&S 1915:0291B, centrer
Grundtegning af Hafnia Aar 1658
1658/1900, -, H&S 1915:0291C, centrer
Kjøbenhavn og Christianshavn og Lyst-Quarterene - Anno 1689
1689/1900, -, H&S 1915:0291D, centrer
Kiøbenhavn og Christianshavn 1659
1659/1900, -, H&S 1915:0291E, centrer
Aliqualis Idea Topograph. Hafniæ Respondens Hist: Sec. XII. No. 2.
1300/1660, -, H&S 1915:0292A, centrer
Topographia Hafniæ Ao. 1520. No. 3.
1520/1660, -, H&S 1915:0292B, centrer
Topographia Hafniæ Ao. 1590. No. 7.
1590/1660, -, H&S 1915:0292C, centrer
Plan de la ville et de la rade de Copenhague, Gravé par Ambroise Tardieu
1801/1825, 1:150000, H&S 1915:0293, centrer
Den ældste Grundtegning af Kjøbenhavn T-I-W.
1500/1900, -, H&S 1915:2265A, centrer
København.
1630/1900, 1:125000, H&S 1915:2265B, centrer
Grundtegning over Kjøbenhavn og Christianshavn. Frederik III f&oslas...
1658/1900, -, H&S 1915:2265C, centrer
Kjøbenhavns Slot i Fugleperspektiv 1660.
1660/1870, -, H&S 1915:2265D, centrer
Kjøbenhavn 1708 Pl. III.
1708/1880, 1:20000, H&S 1915:2265E, centrer
Ichonographisk Delineation over den Kongelige Residens Stad Kiøbenha...
1728/1900, -, H&S 1915:2265F, centrer
København.
1750/1870, -, H&S 1915:2265G, centrer
København.
1800/1870, -, H&S 1915:2265H, centrer
Kjøbenhavn 1856.
1856/1856, -, H&S 1915:2265I, centrer
Plan over Kjøbenhavn 1863.
1863/1863, -, H&S 1915:2265J, centrer
København.
1872/1900, -, H&S 1915:2265K, centrer
København.
1901/1900, -, H&S 1915:2265L, centrer
Oversigtskort over Kjøbenhavn. 1888.
1888/1888, -, H&S 1915:2266A, centrer
Plan over Kjøbenhavn (Den gamle By) - Plan von Kopenhagen (Die Altstadt) 1888.
1888/1888, -, H&S 1915:2266B, centrer
Panorama des Curiosites de Copenhague.
1770/1770, -, H&S 1915:2267, centrer
Plan of the City of Copenhagen. 1790.
1790/1790, -, H&S 1915:2268, centrer
Plan de la ville et de la rade de Copenhague, Gravé par Ambroise Tardieu.
1801/1825, 1:600000, H&S 1915:2269, centrer
Plan af Kjøbenhavn 1856.
1856/1856, -, H&S 1915:2270A, centrer
Plan af Kjøbenhavn 1856.
1856/1856, -, H&S 1915:2270B, centrer
Plan of Copenhagen.
1858/1858, -, H&S 1915:2271, centrer
Plan de Copenhague.
1860/1860, -, H&S 1915:2272, centrer
Kjøbenhavn med nærmeste Omegn 1902.
1902/1902, -, H&S 1915:2274A, centrer
Kjøbenhavns Bygrænser 1902.
1902/1902, -, H&S 1915:2274B, centrer
Kjøbenhavns Grændser paa forskjellige Tider og indtegnede i de...
1450/1900, -, H&S 1915:2278A, centrer
Kort over Kjøbenhavns Omegn 1675.
1675/1900, 1:225000, H&S 1915:2278B, centrer
København - En udgravet gammel Nørreport.
1900/1900, -, H&S 1915:2278C, centrer
Kaart over det oprindelige Terrain ved Kjøbenhavn Pl. I.
1000/1880, 1:20000, H&S 1915:2279, centrer
Kjøbenhavn i det sextende Aarhundrede Pl. II.
1550/1880, 1:8000, H&S 1915:2280, centrer
Det ældste kort over København.
1580/1900, -, H&S 1915:2281A, centrer
Det ældste kort over København.
1580/1900, -, H&S 1915:2281B, centrer
Skitseret Kort over Kjøbenhavn i Midten af det 17de Aarhundrede.
1650/1898, -, H&S 1915:2282, centrer
Plan paa de afbrente Platzer udi Kiøbenhafn med Gadernes Regulering ...
1730/1900, -, H&S 1915:2283, centrer
Grundrids af de 1728 afbrændte Ejendomme i Vester Kvarter og af de Ej...
1888/1900, -, H&S 1915:2284, centrer
Østergade med nogle tilstødende Gader Anno 1757.
1757/1880, 1:1520, H&S 1915:2285, centrer
Udsnit af en Plan med den ældste Grundfordeling paa Christianshavn (ca. 1619).
1619/1920, -, H&S 1915:2287A, centrer
Kjøbenhavns Belejring.
1658/1880, -, H&S 1915:2287B, centrer
Plan de Copenhague 1692.
1692/1920, -, H&S 1915:2287C, centrer
Carte over Situationen imellem Slots Holmen og Christianshavn ... 1748.
1748/1920, -, H&S 1915:2287D, centrer
Kjøbenhavns belejring i Sommeren 1807.
1807/1900, 1:110000, H&S 1915:2287E, centrer
Grundtegning over Kjøbenhavn som man omtrent maa tænke sig Byen ved Aar 1250.
1250/1850, 1:140000, H&S 1915:2288, centrer
København i 14 puslebrikker efter postdistrikt.
1890/1890, -, H&S 1915:2291, centrer
København.
1690/1800, 1:110000, H&S 1915:2293, centrer
Kjøbenhavns Sommertivoli.
1850/1850, -, H&S 1936:0052, centrer
Kiøbenhavn 1674.
1674/1700, 1:125000, H&S 1949:1427, centrer
Kiøbenhavn 1674.
1674/1700, 1:125000, H&S 1954:0403, centrer
Hafnia Anno 1748.
1748/1750, -, H&S 1954:0422, centrer
Plan af Kjøbenhavn. Plan of Copenhagen 1853.
1853/1853, 1:10000, H&S 1915:2241, centrer
Plan over den projekterede Udvidelse af Kjøbenhavns Havn. (Fø...
1880/1880, -, H&S 1915:2242, centrer
Copenhagen (Kiøbenhavn) 1844.
1844/1844, 1:13000, H&S 1915:2244, centrer
Kjøbenhavn med Forstæder.
1850/1850, 1:25000, H&S 1915:2245, centrer
Kaart over Demarcationslinien samt Begrændsningslinien for visse for ...
1852/1852, 1:21000, H&S 1915:2246, centrer
Kjøbenhavn af H. E. G. Saabye. 1871.
1871/1871, 1:13000, H&S 1915:2254, centrer
Plan til Bebyggelse af Terrainet mellem Kjøbenhavns Demarcationslini...
1858/1865, 1:10000, H&S 1915:2255, centrer
Plan af Kjøbenhavn. 3die Oplag rettet til 1865.
1865/1865, 1:10000, H&S 1915:2256, centrer
København.
1908/1908, -, H&S 1915:2257, centrer
Kort over Kjøbenhavn. Forlag A. W. Nyeborg.
1909/1909, 1:20000, H&S 1915:2258, centrer
Kort over Kjøbenhavn.
1888/1888, 1:25000, H&S 1915:2266C, centrer
Kjøbenhavn af H. E. G. Saabye. 2det Oplag 1874.
1874/1874, 1:13000, H&S 1915:2273, centrer
Kort over Kjøbenhavn.
1907/1907, 1:20000, H&S 1915:2275, centrer
Projekt til Spildevandets Afskæring fra Havnen.
1893/1893, 1:20000, H&S 1915:2276, centrer
Kjøbenhavn (østl.Del).
1883/1883, 1:20000, H&S 1915:2289, centrer
Monumentalplan over Kjøbenhavn.
1908/1908, 1:10000, H&S 1915:2292, centrer
Kaart over Kjøbenhavn.
1875/1875, 1:10000, H&S 1915:2355, centrer
Kaart over Kjøbenhavn 1839.
1839/1839, 1:50000, H&S 1949:0361, centrer
Plan af Kjøbenhavn.
1850/1850, 1:50000, H&S 1949:0761, centrer
Kjøbenhavns Grundtegning Kort før Beleiringen Ao. 1658
1658/1900, 1:75000, H&S 1949:1425, centrer
Bebyggelsesplan for Kjøbenhavns Fæstningsterrain. Forsaavidt s...
1869/1869, 1:60000, H&S 1949:1476, centrer
Kjøbenhavns Frihavn.
1900/1900, -, H&S 1951:0346, centrer
Kopi af plan over København
1850/1950, -, H&S 1951:3362, centrer
Kjøbenhavns Frihavn.
1900/1900, 1:4000, H&S 1954:0457, centrer
A Plan of the City of Copenhagen.
1784/1784, 1:20000, H&S 1974:0144, centrer
Københavns Havn
1959/1959, 1:10000, H&S 1993:0524, centrer
Kjøbenhavns Beleiring 1807.
1807/1840, 1:28000, H&S 1915:0303, centrer
København
-/1870, -, H&S 1970:0196, centrer
Kjøbenhavn
1862/1862, 1:80000, H&S 1970:0199, centrer
København - Situationsplan over Prøvestenen.
1943/1943, 1:1000, H&S 1948:0518, centrer
Copenhagen Central Part
1927/1927, 1:13000, H&S 1993:0524, centrer
Description du Port-Franc de Copenhague.
1894/1894, -, H&S 1950:2718, centrer
Etablissement du Port-Franc de Copenhague
1894/1894, -, H&S 1950:2718, centrer
Carré-Planer af Kjøbenhavn. Udførte af V. F. A. Berggreen. 1888.
1888/1888, -, H&S 1950:2969, centrer
Atiqualis Idea Topograph. Hafniæ Respondens Hist. Sec. XII.
1200/1760, 1:125000, H&S BOG070, centrer
Topographia Hafniæ. Ao. 1520.
1520/1760, -, H&S BOG070, centrer
Topographia Hafniæ. Ao. 1590.
1590/1760, -, H&S BOG070, centrer
Kiøbenhavns Grundtegning Kort før Beleireingen Ao. 1658.
1658/1760, 1:60000, H&S BOG070, centrer
Kiøbenhavn. 1674.
1674/1760, 1:125000, H&S BOG070, centrer
Carte over Den Kongel: Residentz-Stad Kiøbenhavn Forestellende Denns...
1800/1800, -, H&S 1954:0642, centrer
Den Kongel. Reisidentz Stad Kiøbenhavn I Grundtegning, Ao. MDCCLXIV
1764/1764, -, H&S 1949:0171, centrer
Naakeurige Aftekening van de Koninglyke Deensche Hoofd en Residentie Stad K...
1728/1728, 1:20000, H&S 1951:1828, centrer
Grundtegning af den Kongelige Recidence og Fæstning Kiøbenhavn med omliggende Egn.
1806/1806, 1:20000, H&S 1951:1827, centrer
Christianshavns Qvarteer I Den Kongelige Residentz Stadt Kiöbenhavn Ef...
1757/1940, 1:1650, H&S 1949:0214, centrer
Accurata delineatio Castrorum Suecicorum, ut et Haffniæ, Regni Daniæ Matropolis
1696/1696, 1:100000, H&S 1949:0122, centrer
Coppenhagen die königl. Dänische Haupt und Residents Stadt, in Gr...
1730/1730, -, H&S 1949:0172, centrer
Københavns Havn
1972/1972, 1:28000, H&S 1996:0752, centrer