Under opgradering til at bruge Google Maps v.3, fejl kan forekomme indtil opgraderingen er gennemført


Folio : 322 - Sjælland, Bornholm & gl. østprovinser
Kort over Siælland og Møen med tilgrænsende Kyster af Sk...
1777/1826, 1:244000, H&S 1950:1410, centrer
Den Nord-Østlige Fierdeeel af Siæland under det kongl. Vidensk...
1768/1826, 1:132000, H&S 1950:1410, centrer
Den Syd-Østlige Fierdeeel af Siæland under det kongl. Videnska...
1770/1826, 1:132000, H&S 1950:1410, centrer
Den Syd-Vestlige Fierdedeel af Siælland
1772/1826, 1:132000, H&S 1950:1410, centrer
Den Nord Vestlige Fierdeeel af Siæland under det kongl. Videnskaberne...
1771/1826, 1:132000, H&S 1950:1410, centrer
Kiøbenhavns Amt efter Kongelig Ordre Opmaalt og ved Trigonometriske Operationer Prøvet
1766/1826, 1:80500, H&S 1950:1410, centrer
Kort over Møen Falster og Laaland
1776/1826, 1:132000, H&S 1950:1410, centrer
Kort over Møen Falster og Laaland under det Kongl. Videnskabernes Societets Direction ...
1776/1776, 1:123500, H&S 1915:2398, centrer
Kort over Møen Falster og Laaland under det Kongl. Videnskabernes Societets Direction ...
1776/1776, 1:123500, H&S 1944:0066, centrer
Kort over Bornholm under det Kongl. Videnskabernes Societets Direction ...
1805/1805, 1:64000, H&S 1944:0067, centrer
Kort over Bornholm under det Kongl. Videnskabernes Societets Direction ...
1805/1805, 1:64000, H&S 1950:3216, centrer
M 2922 Ordrup
1895/1940, 1:20000, H&S 1954:0768, centrer
M 2923 Asnæs
1895/1938, 1:20000, H&S 1954:0769, centrer
M 3022 Dragsholm
1895/1940, 1:20000, H&S 1954:0770, centrer
M 3023 Faarevejle
1895/1939, 1:20000, H&S 1954:0771, centrer
Den Nordøstlige Deel af Sjælland.
1855/1855, 1:160000, H&S 1915:2356, centrer
Kort over Siælland og Møen med tilgrænsende Kyster af Sk...
1777/1956, 1:240000, H&S 1958:0255, centrer
Den Nord Vestlige Fierdeeel af Siæland under det kongl. Videnskaberne...
1771/1956, 1:120000, H&S 1958:0245, centrer
Den Nord-Østlige Fierdeeel af Siæland under det kongl. Vidensk...
1768/1956, 1:132000, H&S 1958:0246, centrer
Den Syd-Vestlige Fierdeeel af Siæland under det kongl. Videnskabernes...
1772/1956, 1:120000, H&S 1958:0247, centrer
Den Syd-Østlige Fierdeeel af Siæland under det kongl. Videnska...
1770/1956, 1:120000, H&S 1958:0248, centrer
Kort over Møen Falster og Laaland under det kongl. Videnskabernes So...
1776/1956, 1:120000, H&S 1958:0249, centrer
Kiøbenhavns Amt efter Kongelig Ordre Opmaalt og ved Trigonometriske ...
1766/1956, 1:80000, H&S 1958:0250, centrer
Kort over Siælland og Møen med tilgrænsende Kyster af Sk...
1813/1956, 1:314000, H&S 1958:0251, centrer
Kort over Bornholm under det kongl. Videnskabernes Sociétets Directi...
1805/1956, 1:60000, H&S 1958:0252, centrer
Den Nordøstlige Deel af Sjælland.
1837/1837, 1:164000, H&S 1915:1620M, centrer
Den Nordvestlige Deel af Sjælland.
1837/1837, 1:164000, H&S 1915:1620N, centrer
Den Syd-Østlige Fierdeeel af Siæland under det kongl. Videnska...
1838/1838, 1:164000, H&S 1915:1620O, centrer
Den Sydvestlige Deel af Sjælland.
1839/1839, 1:164000, H&S 1915:1620P, centrer
Laaland og Falster.
1839/1839, 1:164000, H&S 1915:1620Q, centrer
Bornholm.
1851/1851, 1:82000, H&S 1915:1620R, centrer
Kort over Dragør Byeplan paa Amager. Opmaalt 1811 af N. Lyngbye.
1811/1900, 1:20000, H&S 1949:1688, centrer
Laalandiæ et Falstriæ Accurata Descriptio.
1660/1660, 1:136000, H&S 1951:0702, centrer
Kort over Stege 1659.
1659/1942, -, H&S 1958:0092, centrer
Christiansø
1951/1951, 1:1500, H&S 1969:0012, centrer
Kort over Sjælland og Møen
1840/1840, 1:600000, H&S 1970:0191, centrer
Kort over Kjøbenhavns Amt. 1824.
1824/1824, 1:244000, H&S 1970:0192, centrer
Kort over Sorøe Amt. 1823.
1823/1823, 1:244000, H&S 1970:0193, centrer
Kort over Præstøe Amt. 1824.
1824/1824, 1:244000, H&S 1970:0194, centrer
Kort over Bornholms Amt. 1824.
1824/1824, 1:24000, H&S 1970:0197, centrer
Kort over Frederiksborg Amt.
1824/1824, 1:244000, H&S 1970:0198, centrer
Den Nord-Østlige Fierdeeel af Siæland under det kongl. Vidensk...
1768/1771, 1:132000, H&S 1949:0984, centrer
Helsingør
1768/1768, 1:5000, H&S 1985:0070, centrer
Helsingørs Grønnehave
1933/1933, 1:500, H&S 1950:1740, centrer
Iconographia Helsingoræ et Arcis Croneburgensis. Quæ auspicio R...
1696/1696, -, H&S 1985:0064, centrer
Grundtegning af Helsingøer 1833.
1833/1833, -, H&S 1985:0009, centrer
Iconographia Helsingoræ et Arcis Croneburgensis. Quæ auspicio R...
1696/1696, -, H&S 1962:0203, centrer
Helsingør
1768/1768, 1:5000, H&S 1962:0202, centrer
Helsingør
1970/1970, -, H&S 1971:0239, centrer
Helsingør
1970/1970, -, H&S 1971:0237, centrer
Udvidelsen af Helsingørs Havn ... 1859
1859/1859, 1:2100, H&S 1985:0003, centrer
Kort over Helsingør 1859.
1859/1859, 1:4000, H&S 1915:1754, centrer
Kort over Helsingør 1859
1859/1859, 1:4000, H&S 1985:0004, centrer
Rønne Havn 1850.
1850/1921, 1:1200, H&S 1949:0625, centrer
Den danske Riviera Kjøbenhavn - Helsingør - Gilleleje
1927/1927, -, H&S 1993:0524, centrer
Jernbanerne mellem Kjøbenhavn Helsingør Roeskilde Klampenborg
1870/1870, 1:220000, H&S 1939:0103, centrer
Kallundborg - Calvndborgvm
1677/1900, -, H&S 1949:1380, centrer
Grundrids af Stege ved Møllerporten
1845/1942, 1:800, H&S 1954:0343, centrer
Generalstabens Kaart over Danmark - Kjøbenhavn
1907/1960, 1:40000, H&S 1996:0591, centrer
Carter over den nye Landevei mellem Kiøbenhavn og Corsøer til...
1782/1782, -, H&S 1959:0018, centrer
Kort over Helsingørs-Havn
1830/1830, -, H&S 1953:0955, centrer
Grundtegning af Helsingøer. 1833.
1833/1833, -, H&S 1951:0101, centrer
Kort over Helsingørs Havn den 27de Februar 1860.
1860/1860, -, H&S 1950:0419, centrer
Kort over Helsingørs Havn den 27de Februar 1860.
1860/1860, -, H&S 1996:0583, centrer
Kort over Kjøge 1859
1859/1859, 1:4000, H&S 1996:0584, centrer
1514 III NV Hundested
1969/1971, 1:25000, H&S 1996:0587, centrer
A 2630 Helsingør
1948/1962, 1:40000, H&S 1996:0588, centrer
M 2730 Humlebæk
1962/1963, 1:20000, H&S 1996:0589, centrer
M 2725 Lynæs
1934/1961, 1:20000, H&S 1996:0590, centrer
M 5135 Gudhjem
1965/1967, 1:20000, H&S 1996:0593, centrer
Generalstabens topografiske Kort - Allinge
1889/1914, 1:40000, H&S 1996:0594, centrer
Generalstabens topografiske Kort - Nexø
1905/1905, 1:40000, H&S 1996:0595, centrer
Generalstabens topografiske Kort - Aakirkeby
1905/1905, 1:40000, H&S 1996:0596, centrer
Generalstabens topografiske Kort - Rønne
1905/1905, 1:40000, H&S 1996:0597, centrer
Generalstabens topografiske Kort - Svaneke
1906/1906, 1:40000, H&S 1996:0598, centrer
Generalstabens topografiske Kort - Helsingør
1908/1908, 1:40000, H&S 1996:0604, centrer
Generalstabens topografiske Kort - Korsør
1912/1912, 1:40000, H&S 1996:0605, centrer