Under opgradering til at bruge Google Maps v.3, fejl kan forekomme indtil opgraderingen er gennemført


Folio : 313 - Jyllands E-kyst
Skagen med omgivende Farvand. Curverne efter Opmaalinger siden 1875.
1875/1875, 1:10000, H&S 1915:2368, centrer
Isefjord
1915/1942, 1:60000, H&S 1950:0325b, centrer
Aarhus Bugt og tilstødende Farvande
1939/1939, 1:70000, H&S 1950:0325d, centrer
Farvandet Nord for Fyn samt Horsens og Vejle Fjord
1931/1941, 1:70000, H&S 1950:0325m, centrer
Odense Fjord
1921/1921, 1:20000, H&S 1973:0041, centrer
Hirsholmene med omgivende Farvand
1874/1874, 1:10000, H&S 1915:2382, centrer
Samsø Bælt
1965/1968, 1:130000, H&S 1996:0154, centrer
Aarhus Bugt og tilstødende farvande
1958/1963, 1:70000, H&S 1996:0155, centrer
Farvandet Nord for Fyn
1972/1973, 1:70000, H&S 1996:0156, centrer
Samsøbelt med Isefjord
1875/1907, 1:136000, H&S 1984:0368, centrer
Limfjord mit Mariager und Randers Fjord
1943/1943, 1:130000, H&S 1998:0060-17, centrer
Isefjord
1915/1939, 1:60000, H&S 1984:0378, centrer
Limfjorden samt Mariager og Randers Fjord
1850/1855, 1:120000, H&S 1915:2573, centrer
Limfjorden samt Mariager og Randers Fjord
1850/1881, 1:120000, H&S 1915:2572, centrer
Roskilde Fjord
1967/1967, 1:25000, H&S 1996:0306, centrer
Samsøbelt med Isefjord
1875/1879, 1:136000, H&S 1915:2568, centrer
Århus Bugt, Koraldybet ved Ryes Flak NE for Århus
1980/1980, 1:15000, H&S 1996:0300, centrer
Ålborg Havn, indsejling til havnen, udviklingsområde
1983/1983, 1:10000, H&S 1996:0324, centrer
Limfjorden
1958/1958, 1:10000, H&S 1996:0327, centrer
Samsø Bælt
1961/1961, 1:130000, H&S 1996:0357, centrer
Samsø Bælt
1975/1975, 1:130000, H&S 1996:0358, centrer
Samsø Bælt
1984/1984, 1:130000, H&S 1996:0359, centrer
Limfjorden Aalborg-Thyborøn
1980/1980, 1:130000, H&S 1996:0360, centrer
Limfjorden Hals til Aalborg
1927/1952, 1:30000, H&S 1996:0361, centrer
Mariager Fjord
1986/1986, 1:30000, H&S 1996:0362, centrer
Randers Fjord
1980/1980, 1:30000, H&S 1996:0363, centrer
Århus Bugt
1990/1996, 1:70000, H&S 1996:0364, centrer
Horsens Fjord
1980/1980, 1:25000, H&S 1996:0365, centrer
Farvandet nord for Fyn
1984/1984, 1:70000, H&S 1996:0366, centrer
Odense Fjord
1993/1993, 1:20000, H&S 1996:0367, centrer
Isefjord
1986/1986, 1:40000, H&S 1996:0368, centrer
Ålborg Bugt
1987/1989, 1:70000, H&S 1996:0369, centrer
Vejle Fjord
1980/1980, 1:25000, H&S 1996:0407, centrer
A Description of the outtermost coastes of Jutland both of the belt side &a...
1586/1586, 1:260000, H&S 1952:0615, centrer
Aarhus Havn 1800-1935
1935/1935, 1:2000, H&S 1951:1443, centrer
Limfjorden
1694/1916, 1:314000, H&S 1950:1413, centrer
Farvandene omkring Vendsyssel
1695/1916, 1:225000, H&S 1950:1413, centrer
Fladstrand og Hirsholmene
1695/1916, 1:76000, H&S 1950:1413, centrer
Aarhus Bugten
1697/1916, 1:350000, H&S 1950:1413, centrer
Samsø
1691/1916, 1:78000, H&S 1950:1413, centrer
Isefjorden
1691/1916, 1:130000, H&S 1950:1413, centrer
Limfjorden
1694/1916, 1:314000, H&S 1950:1414, centrer
Farvandene omkring Vendsyssel
1695/1916, 1:225000, H&S 1950:1414, centrer
Fladstrand og Hirsholmene
1695/1916, 1:76000, H&S 1950:1414, centrer
Aarhus Bugten
1697/1916, 1:350000, H&S 1950:1414, centrer
Samsø
1691/1916, 1:78000, H&S 1950:1414, centrer
Isefjorden
1691/1916, 1:130000, H&S 1950:1414, centrer
Samsø Bælt
1980/1980, 1:130000, H&S 2006:0023, centrer
Opmaaling udfor Frederikshavn, Jens Sørensen 1694-95
1695/1900, 1:10000, H&S 1915:2370, centrer
Opmaaling udfor Hirsholmene, Jens Sørensen 1694-95
1695/1900, 1:10000, H&S 1915:2371, centrer
Kaart over Fladstrands Syndre Rehd med omliggende Grunde
1796/1900, 1:10000, H&S 1915:2372, centrer
Farvandet udfor Frederikshavn, Meyers Opmaaling af 1832
1832/1900, 1:10000, H&S 1915:2373, centrer
Farvandet udfor Frederikshavn. Frederikshavns Havnevæsens Opmaaling af 1868.
1868/1900, 1:10000, H&S 1915:2374, centrer
Farvandet udfor Frederikshavn. Prem. Lieut. Oldenburgs Opmaaling af 1872-74.
1874/1900, 1:10000, H&S 1915:2375, centrer
Farvandet udfor Frederikshavn. Kommissionens Opmaaling af 1878.
1878/1900, 1:10000, H&S 1915:2376, centrer
Sammenstilling af 1-Favne Curverne i Farvandet udfor Frederikshavn
1878/1900, 1:10000, H&S 1915:2377, centrer
Sammenstilling af 2-Favne Curverne i Farvandet udfor Frederikshavn
1878/1900, 1:10000, H&S 1915:2378, centrer
Sammenstilling af 3-Favne Curverne i Farvandet udfor Frederikshavn
1878/1900, 1:10000, H&S 1915:2379, centrer
Sammenstilling af 4-Favne Curverne i Farvandet udfor Frederikshavn
1878/1900, 1:10000, H&S 1915:2380, centrer
Hirsholmene med omgivende Farvand, Meyers Opmaaling af 1832.
1832/1900, 1:10000, H&S 1915:2381, centrer
Græsholmen og Farvandet Nordost derfor, Kommissionens Opmaaling af 1878.
1878/1900, 1:10000, H&S 1915:2383, centrer
Sammenstilling af Opmaalingerne i Farvandet ved Hirsholmene
1878/1900, 1:10000, H&S 1915:2384, centrer
Kaart over Farvandet ved Frederikshavn og Hirsholmene
1878/1900, 1:20000, H&S 1915:2385, centrer
Strandingskaart I II III IV
1876/1900, -, H&S 1915:1503, centrer
Plan de Lime-Fiord à la Côte Orientale du Jutland, sur le Cattegat.
1786/1809, 1:280000, H&S 1955:0083, centrer
Oversigtskort over Fyrliniesystemet imellem Aalborg og Hals.
-/-, 1:102000, H&S 1915:1506, centrer
Røsnæs Puller Fyr. (Nordefter).
1939/1939, 1:130000, H&S 1942:0227, centrer
Thyborøn Kanal
1892/1892, 1:50000, H&S 1948:0234, centrer
Odense Fjord og Odense Havn
1904/1904, 1:100000, H&S 1950:1692, centrer
Toningsmærker paa den Jydske Kyst
1816/1816, -, H&S BOG014, centrer
Frederikshavn Havn
1895/1895, 1:52000, H&S 1948:0612, centrer
Indløbet til Fladstrand
1695/1950, -, H&S 1951:1834, centrer
Østlige Del af Kort Nr. 104 Limfjorden samt Mariager- og randers Fjord
1926/1946, 1:130000, H&S 1996:0641, centrer
Limfjorden Aalborg-Løgstør
1982/1988, 1:30000, H&S 1996:0642, centrer
Limfjorden Hals til Aalborg
1953/1953, 1:30000, H&S 1996:0643, centrer
Mariager Fjord
1927/1951, 1:30000, H&S 1996:0644, centrer
Randers Fjord
1934/1951, 1:30000, H&S 1996:0645, centrer
Horsens Fjord
1938/1952, 1:25000, H&S 1996:0646, centrer
Farvandet Nord for Fyn
1984/1988, 1:70000, H&S 1996:0647, centrer
Odense Fjord
1927/1953, 1:20000, H&S 1996:0648, centrer
Odense Fjord
1983/1988, 1:20000, H&S 1996:0649, centrer
Vejle Fjord
1980/1988, 1:25000, H&S 1996:0670, centrer
Snævringen, Lille-Bælt
1980/1988, 1:20000, H&S 1996:0671, centrer
Limfjorden Hals til Aalborg
1953/1953, 1:30000, H&S 1996:0701, centrer
Limfjorden Hals til Aalborg
1982/1986, 1:30000, H&S 1996:0702, centrer
Limfjorden, Thyborøn til Mors
2004/2000, 1:65000, HS7091, centrer
Limfjord, Hals to Løgstør
2004/1992, 1:50000, HS7123, centrer
Horsens Fjord
2004/1999, 1:25000, HS7184, centrer
Vejle Fjord
2004/1999, 1:25000, HS7185, centrer
Samsø Bælt
2004/1999, 1:75000, HS7589, centrer
Århus Bugt
2004/2001, 1:75000, HS7590, centrer