Om fremvisningen af kortsamlingen for Det Kongelige Biblioteks kortsamling.

Anvendelse af verdenskortet

Hvis man klikker eller dobbeltklikker på kortet, vil den position man klikkede på blive valgt og vist under verdenskortet.
Denne position bruges til søgningen.
Hvis man trækker i kortet ved at klikke og holde knappen nede mens man flytter musen, vil der ikke blive valgt en ny position.

Kendte fejl og mangler :

Problemer med at fremvise kort der dækker :

Todo

System udført af Lars Wive Marcussen, vha. Google earth
System laves for Det Kongelige Bibliotek, som en bachelor opgave for DIKU.